Kostely byly v naprosté většině stavěny pro jediný zdroj zvuku, kterým byla zejména kazatelna.
V uplynulých desítkách let se k ozvučování kostelů přistupovalo jediným tehdy možným způsobem, tedy umísťováním většího množství reproduktorů do celého kostela. Tím se však interiér doslova zahlcoval množstvím odrazů zvuku, čímž klesala srozumitelnost mluveného slova. Starší lidé si pak stěžují, že už jim sluch tolik neslouží a že v kostele málo rozumějí. Chyba však často není na jejich straně, ale v nevyhovujícím způsobu ozvučení.

DECENTRÁLNÍ OZVUČENÍ

V současné době nabízíme možnost ozvučení kostela z více zdrojů, avšak nepředstavujte si kostel plný nepěkných reproduktorů! Používáme úzké a vysoké reprosloupky, které mají díky směrovému vyzařovacímu úhlu dosah až 15 metrů, tudíž mnohdy není problém použít na ozvučení menšího kostela jen dva. Také srozumitelnost je díky jejich konstrukci podstatně lepší, než u běžných komerčních výrobků, které nejsou uzpůsobeny pro provoz ve specifických podmínkách interiéru kostela, ať už
z důvodů estetických, nebo technických.
OZVUČENÍ Z JEDINÉHO MÍSTA


S postupem vývoje v profesionální ozvučovací technice se však můžeme vrátit k přirozenému stavu, tedy jedinému zdroji zvuku. Tím je směrový reprosloup ACML umístěný v přední části kostela. Jeho funkci si můžeme představit jako lampu, která svítí jen tam, kam chceme.

   

Výhody:     - vynikající srozumitelnost - vzhledem k úzkému vyzařovacímu úhlu nedochází k          

                                                         nežádoucím odrazům zvuku

                 - rovnoměrná hlasitost - zvuk vpředu není příliš hlasitý a vzadu příliš tichý

                 - neruší vzhled kostela i díky tomu, že může být vyroben v libovolné barvě

                 - snadná a rychlá montáž bez náročných kabelových rozvodů po celém kostele

                 - dosah až 40 metrů, podle typu


... A NENÍ TATO TECHNOLOGIE PRO NÁŠ KOSTEL DRAHÁ?
V některých případech je i levnější, než klasické ozvučení - pokrývá totiž velkou plochu, která by jinak musela být osazena množstvím reproduktorů. Navíc od nás dostanete PĚTILETOU záruku jak na práci, tak na materiál.
Princip šíření zvuku ze směrového reprosloupu
Ukázka naší práce
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Horní Police
STŘEDNÍ A VĚTŠÍ KOSTEL, 
KATEDRÁLU NEVYJÍMAJE

Kostel v Lysé nad Labem, kde jsme instalovali decentrální ozvučení pomocí reprosloupů K2R. Na celou hlavní loď takto velkého kostela jich stačilo pouze šest.