Arcibiskupský palác
 
 
V měsíci září jsme instalovali do šesti sálů Arcibiskupského paláce v Praze na Hradčanském náměstí naší techniku. Základním požadavkem bylo co nejméně vizuálně narušit interiér historického paláce při zachování maximální kvality zvuku a srozumitelnosti mluveného slova. Estetickou stránku naší práce můžete posoudit na fotografiích Davida Cysaře.
ozvučení reprezentačních prostorů naší technikou
21. října 2013